Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej, w związku ze zbliżającymi się terminami dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., prowadzą intensywne działania modernizacyjne, w tym także na blokach operacyjnych.

 

Realizując prace związane z przystosowaniem sal operacyjnych do wymogów ustawowych, warto rozważyć wyposażenie bloku operacyjnego w rozwiązania do rejestrowania przebiegu zabiegu. Projekt nowelizacji ustawy z 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada, że po 31 grudnia 2017 r. wszystkie podmioty udzielające świadczeń medycznych będą zobowiązane do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.

Rejestrowanie przebiegu zabiegu w formie cyfrowej dokumentacji to bardzo istotna funkcja pozwalająca na późniejsze odtworzenie materiału w przypadku ewentualnych roszczeń ze strony pacjenta. Obecnie, przy rosnącej roszczeniowości pacjentów oraz działalności kancelarii prawnych, wyspecjalizowanych w tematyce odszkodowawczej, może się okazać, że inwestycja w taki system bardzo szybko się zwróci. Dodatkowo odpowiednio przygotowany system, poza rejestracją przebiegu operacji, może oferować komunikację i przesyłanie obrazu z sal operacyjnych oraz z urządzeń obrazowania medycznego (endoskopu, laparoskopu, ramienia C) do lokalizacji zdalnych, takich jak sale wykładowe, gabinety lekarskie czy inne ośrodki medyczne. Zastosowanie modułów audiowizualnych pozwala także na przesyłanie danych z systemów informatycznych, prowadzenie telekonsultacji medycznych czy archiwizację materiałów w celach szkoleniowych. Oferowane przez nas rozwiązania są projektowane we współpracy z firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów audiowizualnych stosowanych w salach operacyjnych.

Nexus moduły - zdjęcie 1
tablet medyczny
Tablety medyczne umożliwiają bezprzewodowe sterowanie obrazem i dźwiękiem z różnych źródeł, pochodzących z różnych urządzeń medycznych. Są to urządzenia wysokiej jakości, odporne na zabrudzenia i mechaniczne uszkodzenia.
Nexus moduły - zdjęcie 2
sterownik ścienny
Panel sterowania daje zdalny, przewodowy dostęp do funkcji lampy operacyjnej. Dzięki umieszczeniu panelu na ścianie, zmiana parametrów natężenia światła, temperatury barwowej, czy zoomu kamery jest jeszcze łatwiejsze i osiągalne bez wchodzenia w obszar pracy chirurga.
Nexus moduły - zdjęcie 3
rejestrator
Rejestratory medyczne to doskonałe uzupełnienia lamp operacyjnych z wbudowanymi kamerami. Możliwość nagrania setek godzin obrazu Full HD gwarantuje ochronę wrażliwych danych szpitala. Obraz może być udostępniony w czasie rzeczywistym w celach dydaktycznych.
Nexus moduły - zdjęcie 4
otwarta architektura
Otwarta architektura umożliwia dopasowanie systemu zintegrowanego do potrzeb szpitala. Połączenie informatyki z zaawansowaną technologią medyczną pozwala świadczyć usługi medyczne na najwyższym, światowym poziomie.
Schemat