Dane firmy

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
ul. Dostawcza 3D, 93-231 Łódź

NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAL ZAKŁADOWY:
1.560.000,00 PLN (wpłacony w całości)

Sprzedaż krajowa

Justyna Cisło
Specjalista Biura Obsługi Klienta
Marcelina Gawełek
Specjalista ds. Sprzedaży i marketingu
Leszek Kaniewski
Dyrektor Sprzedaży / Prokurent
Kacper Olędzki
Kierownik ds. kluczowych klientów
Marcin Dudkiewicz
Specjalista ds. Sprzedaży
Mateusz Marszałek
Specjalista ds. Sprzedaży

Sprzedaż eksportowa

Elena Świątek
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Jarosław Majchrzak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Leszek Kaniewski
Dyrektor Sprzedaży / Prokurent

Serwis fabryczny

Piotr Wieleżyński
Serwisant
Robert Szyja
Serwisant

Zaopatrzenie / logistyka

Witold Warych
Specjalista ds. Zaopatrzenia
Maciej Szymalak
Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu