Dane firmy

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
ul. Dostawcza 3D, 93-231 Łódź

NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAL ZAKŁADOWY:
1.560.000,00 PLN (wpłacony w całości)

Sprzedaż krajowa

Justyna Cisło
Specjalista Biura Obsługi Klienta
Leszek Kaniewski
Dyrektor Sprzedaży / Prokurent

Sprzedaż eksportowa

Elena Świątek
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Jarosław Majchrzak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Leszek Kaniewski
Dyrektor Sprzedaży / Prokurent

Serwis fabryczny

Piotr Wieleżyński
Serwisant
Robert Szyja
Serwisant

Zaopatrzenie / logistyka

Witold Warych
Specjalista ds. Zaopatrzenia
Maciej Szymalak
Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu