Dane firmy

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
ul. Ciasna 21A, 93-531 Łódź
NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAL ZAKŁADOWY:
1.560.000,00 PLN (wpłacony w całości)

Sprzedaż krajowa

Magdalena Koczorowicz
Koordynator Biura Obsługi Klienta
Robert Szyja
Specjalista ds. Sprzedaży
Leszek Kaniewski
Dyrektor Sprzedaży / Prokurent
Justyna Cisło
Specjalista Biura Obsługi Klienta
Kacper Olędzki
Specjalista ds. Sprzedaży
Marcin Dudkiewicz
Specjalista ds. Sprzedaży

Sprzedaż eksportowa

Elena Świątek
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Jarosław Majchrzak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Leszek Kaniewski
Dyrektor Sprzedaży / Prokurent

Serwis fabryczny

Piotr Wieleżyński
Serwisant

Zaopatrzenie / logistyka

Witold Warych
Specjalista ds. Zaopatrzenia
Maciej Szymalak
Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu