Dane firmy

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3D

NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.560.000,00 PLN (wpłacony w całości)

Sprzedaż krajowa

Anna Kaczmarek
Specjalista Biura Obsługi Klienta
Krzysztof Szewczyk
Inżynier Sprzedaży

Sprzedaż eksportowa

Jarosław Majchrzak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
Florença Gonjo
Specjalista d/s eksportu
Emil Orozco
Specjalista ds. eksportu
Sergey Litvinov
Specjalista ds. eksportu

Serwis fabryczny

Robert Szyja
Serwisant

Zaopatrzenie / logistyka

Witold Warych
Specjalista ds. Zaopatrzenia
Małgorzata Tryluk-Angerman
Kierownik Działu Logistyki i Jakości