SYSTEM INTEGRACJI

Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej, w związku ze zbliżającymi się terminami dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., prowadzą intensywne działania modernizacyjne, w tym także na blokach operacyjnych.
Realizując prace związane z przystosowaniem sal operacyjnych do wymogów ustawowych, warto rozważyć wyposażenie bloku operacyjnego w rozwiązania do rejestrowania przebiegu zabiegu. Projekt nowelizacji ustawy z 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada, że po 31 grudnia 2017 r. wszystkie podmioty udzielające świadczeń medycznych będą zobowiązane do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.