Company

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3D
NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
SHARE CAPITAL: 1.560.000,00 PLN (fully paid up)

Export sales department

Elena Świątek
Export Manager
Jarosław Majchrzak
Export Manager
Leszek Kaniewski
Sales Director

Internal sales department (POLAND)

Magdalena Koczorowicz
Customer Service Coordinator
Justyna Cisło
Customer Service Coordinator
Robert Szyja
Regional Sales Representative
Kacper Olędzki
Key Account Manager
Marcin Dudkiewicz
Regional Sales Representative

Manufacture service

Piotr Wieleżyński
Service Technician

Supply / logistics

Witold Warych
Purchasing Specialist
Maciej Szymalak
CEO / President of the Board