Company

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3D
NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
SHARE CAPITAL: 1.560.000,00 PLN (fully paid up)

Internal sales department (POLAND)

Justyna Cisło
Customer Service Coordinator
Anna Politańska
Export Manager
Leszek Kaniewski
Sales Director

Export sales department

Elena Świątek
Export Manager
Jarosław Majchrzak
Export Manager
Leszek Kaniewski
Sales Director
Florença Gonjo
Export Manager

Manufacture service

Robert Szyja
Service Technician

Supply / logistics

Witold Warych
Purchasing Specialist
Małgorzata Tryluk-Angerman
Quality and Logistics Manager