Company

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
ul. Ciasna 21A, 93-531 Łódź
NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
SHARE CAPITAL: 1.560.000,00 PLN (fully paid up)

Export sales department

Internal sales department (POLAND)

Magdalena Koczorowicz
Customer Service Coordinator
Justyna Cisło
Customer Service Coordinator
Robert Szyja
Regional Sales Representative
Kacper Olędzki
Regional Sales Representative
Marcin Dudkiewicz
Regional Sales Representative

Manufacture service

Piotr Wieleżyński
Service Technician

Supply / logistics

Witold Warych
Purchasing Specialist
Maciej Szymalak
CEO / President of the Board