Company

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3D
NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
SHARE CAPITAL: 1.560.000,00 PLN (fully paid up)

Export sales department

Elena Świątek
Export Manager
Jarosław Majchrzak
Export Manager
Leszek Kaniewski
Sales Director

Internal sales department (POLAND)

Justyna Cisło
Customer Service Coordinator
Marcelina Gawełek
Marketing and Sales Specialist
Mateusz Marszałek
Regional Key Account Manager
Mateusz Baranowski
Regional Key Account Manager

Manufacture service

Piotr Wieleżyński
Service Technician
Robert Szyja
Service Technician

Supply / logistics

Witold Warych
Purchasing Specialist
Maciej Szymalak
CEO / President of the Board