Company

Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3D
NIP:724-000-26-34
REGON:000035582
KRS:0000038333
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
SHARE CAPITAL: 1.560.000,00 PLN (fully paid up)

Internal sales department (POLAND)

Anna Kaczmarek
Customer Service Coordinator
Krzysztof Szewczyk
Sales Engineer

Export sales department

Manufacture service

Robert Szyja
Service Technician

Supply / logistics

Witold Warych
Purchasing Specialist
Małgorzata Tryluk-Angerman
Quality and Logistics Manager