NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT

FAMED ŁÓDŹ

NEXUS system integracji

Szanowni Państwo,

Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej, w związku ze zbliżającymi się terminami dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., prowadzą intensywne działania modernizacyjne, w tym także na blokach operacyjnych. 
Realizując prace związane z przystosowaniem sal operacyjnych do wymogów ustawowych, warto rozważyć wyposażenie bloku operacyjnego w rozwiązania do rejestrowania przebiegu zabiegu. Projekt nowelizacji ustawy z 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada, że po 31 grudnia 2017 r. wszystkie podmioty udzielające świadczeń medycznych będą zobowiązane do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej. 
Rejestrowanie przebiegu zabiegu w formie cyfrowej dokumentacji to bardzo istotna funkcja pozwalająca na późniejsze odtworzenie materiału w przypadku ewentualnych roszczeń ze strony pacjenta. Obecnie, przy rosnącej roszczeniowości pacjentów oraz działalności kancelarii prawnych, wyspecjalizowanych w tematyce odszkodowawczej, może się okazać, że inwestycja w taki system bardzo szybko się zwróci . Dodatkowo odpowiednio przygotowany system, poza rejestracją przebiegu operacji, może oferować komunikację i przesyłanie obrazu z sal operacyjnych oraz z urządzeń obrazowania medycznego (endoskopu, laparoskopu, ramienia C) do lokalizacji zdalnych, takich jak sale wykładowe, gabinety lekarskie czy inne ośrodki medyczne. Zastosowanie modułów audiowizualnych pozwala także na przesyłanie danych z systemów informatycznych, prowadzenie telekonsultacji medycznych czy archiwizację materiałów w celach szkoleniowych.

Oferowane przez nas rozwiązania są projektowane we współpracy z firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów audiowizualnych stosowanych w salach operacyjnych.