NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT

MEDIVENT

Lampy bakteriobójcze przepływowe z dwoma lub trzema promiennikami wewnętrznymi.

Lampy przepływowe MEDIVENT powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom sterylności pomieszczeń przy jednoczesnym przebywaniu w nich personelu. Dezynfekcja powietrza w lampach przepływowych odbywa się wewnątrz zamkniętej komory, dzięki czemu są one bezpieczne dla znajdujących się w pomieszczeniu ludzi, zwierząt i roślin. Skażone powietrze zasysane jest przez wentylator do wnętrza komory dezynfekcyjnej. Najpierw przechodzi ono przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne pyły, a następnie przepływa przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio przy dwóch lub trzech (zależnie od wersji) promiennikach UV i wydostaje się na zewnątrz oczyszczone mikrobiologicznie.

Mechanizm działania lamp bakteriobójczych polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka energii promieniowania UV-C, która wzbudzając reakcje chemiczne w jądrach, zabija mikroorganizmy. Podatność mikroorganizmów na działanie promieniowania ultrafioletowego jest uzależniona od wielkości ich komórek, struktury ścian komórkowych, a także mechanizmów obronnych. Niszczenie mikroorganizmów przy pomocy promieniowania UV jest procesem ekspotencjalnym, tzn. im wyższa dawka promieniowania, tym odpowiednio większa liczba zniszczonych mikroorganizmów.

Promieniowanie UV-C powstaje m.in. przy niskociśnieniowych rtęciowych wyładowaniach (promienniki bakteriobójcze). Do wytworzenia promienników TUV stosowane jest specjalne szkło kwarcowe, które posiada wysoki współczynnik transmisji dla promieniowania bakteriobójczego, przy czym absorbuje niepożądane promieniowanie UV o długości fali poniżej 200 nm, które tworzy ozon w powietrzu. Zatem promienniki TUV wytwarzają znikomą ilość ozonu i to tylko podczas pierwszych 100 godz. świecenia, natomiast 95% swojej energii emitują przy długości fali 253,7 nm zbliżonej do maksimum skuteczności bakteriobójczej. Wielość parametrów, które należy uwzględnić przy doborze ilości lamp w konkretnym pomieszczeniu (m.in. fluktuacja powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie pomieszczeń) , uniemożliwia sformułowanie jednoznacznej, prostej reguły precyzyjnie wyjaśniającej ten problem. 

MEDIVENT oferowany jest w wersjach:

 • VFS 100 - mobilna z trzema promiennikami
 • VFS 70 - mobilna z dwoma promiennikami
 • VFC 100 - sufitowa z trzema promiennikami
 • VFC 70 - sufitowa z dwoma promiennikami
 • VFW 100 - ścienna z trzema promiennikami
 • VFW 70 - ścienna z dwoma promiennikami


MEDIVENT jest wyposażony w elektroniczny licznik czasu pracy, który wyświetla sekwencyjnie następujące informacje:

 • czas pracy promienników w godzinach
 • sygnalizacje uszkodzenia promiennika
 • rodzaj programu


MEDIVENT może być wyposażony w pilot (opcja), za pomocą którego możliwy jest wybór określonego programu czasu pracy, w cyklu dobowym.


Główne obszary zastosowania urządzenia MEDIVENT:

 • Medycyna (szpitale, gabinety lekarskie, sale operacyjne, OIOM-y)
 • Laboratoria
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Gastronomia
 • Przemysł spożywczy
 • Szkoły, przedszkola, biura, urzędy
 • Sanatoria, domy wczasowe
 • Magazyny
 • Gabinety kosmetyczne, fryzjerskie
 • Hodowle


URZĄDZENIA MEDIVENT POSIADAJĄ WIELE ZALET:

 • Zapewnia najtańszy sposób dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach.
 • MEDIVENT jest skuteczny wobec bakterii Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) oraz działa na grzyby
 • rodzaju Candida albicans, co potwierdzają przeprowadzone badania.
 • MEDIVENT może pracować w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, zwierzęta i rośliny, nie wyrządzając im szkody.
 • MEDIVENT pracuje cicho, nie emituje szkodliwych substancji ani promieniowania; w przeciwieństwie do metod chemicznych, dezynfekowane pomieszczenia nie zostają skażone chemikaliami.


Skuteczność urządzeń serii MEDIVENT została potwierdzona badaniami wykonanymi w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Onkologii w Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - wyniki w materiałach poniżej treści.
 

Typ urządzenia

VF_-100

VF_-70

Zasilanie

230V, 50Hz

Pobór mocy [W]

~240 VA

~170 VA

Promienniki UV (promieniowanie o długości fali 254nm tylko w zamkniętej komorze)

3 promienniki UV-C 30W

2 promienniki UV-C 30W

Trwałość promiennika

9000h

Wydatek powietrza

40 m3/h

Wydajność wentylatora

150 m3/h

Klasa zabezpieczeń przed porażeniem elektrycznym

I

Stopień ochrony obudowy

IP 20

Wymiary

1250 x 170 x 123 mm

Masa urządzenia

VFW(C) - 11 kg

VFS - 16 kg

VFW(C) - 10 kg

VFS - 15 kg


Zakładając przeciętne warunki sugerujemy stosowanie jednej lampy przepływowej 2x30W do pomieszczeń o kubaturze do 50 m3, a lampy 3x30W do pomieszczeń o kubaturze do 70 m3.

Pragniemy zaznaczyć, że oferujemy również lampy MEDIVENT bakteriobójcze przepływowe, z promiennikiem zewnętrznym.

Zasada działania tych lamp jest taka sama jak lamp przepływowych z promiennikiem wewnętrznym. Dodatkowy zewnętrzny promiennik zwiększa skuteczność działania lampy, która dezynfekuje nie tylko powietrze, ale także powierzchnie przedmiotów umieszczonych w zasięgu jej promieniowania. Tego typu lampy produkowane są w wersji podsufitowej i przyściennej.

 

Wyniki badania urządzenia MEDIVENT przeprowadzonego na Politechnice Łódzkiej:

Wyniki badania urządzenia MEDIVENT przeprowadzonego w Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie: