NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Z satysfakcją informujemy, że od początku 2014 roku uczestniczymy w realizacji:

 

Branżowego Programu Promocji

projektu „Udział w imprezach targowych promujących innowacyjność FAMED na wybranych rynkach”.

 

W ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

 

 

 

                              www.poig.gov.pl                                                                          www.mrr.gov.pl