NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT
NEW TECHNOLOGIES IN GOOD LIGHT

FAMED ŁÓDŹ

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Z satysfakcją informujemy, że od początku 2014 roku uczestniczymy w realizacji:

 

Branżowego Programu Promocji

projektu „Udział w imprezach targowych promujących innowacyjność FAMED na wybranych rynkach”.

 

W ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

 

 

 

                              www.poig.gov.pl                                                                          www.mrr.gov.pl